Zorg bewust meten

Qualizorg onderzoekt voor ons onze zorgverlening. Wanneer de behandeling afgerond is ontvangt u via de mail een verzoek om de zogenaamde Consumer Quality index (CQ-index) in te vullen. Het onderzoek wordt gebruikt voor de volgende doelen:
•    Het signaleren van verbetermogelijkheden van onze zorgverlening
•    Het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders (inspectie)
•    Het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten
•    Het ondersteunen van zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars

Wetgeving

Wij handelen bij het verzamelen van deze gegevens zorgvuldig conform de WBPO (wet bescherming persoonsgegevens) en conform de richtlijnen van het Centrum Klantervaring Zorg (onderzoek en statistiek).
De wetgever schrijft voor dat wij alleen data mogen gebruiken die relevant is voor het onderzoeksdoel. Wij leveren dan ook alleen data uit de EPD (elektronisch patiëntendossier)  en declaratie systemen die voor het onderzoek relevant zijn bij één of meerdere van deze doeleinden.

Uw toestemming

Wij vragen altijd aan u of u toestemming geeft voor het doorgeven van uw e-mailadres zodat u benaderd kan worden om deel te nemen aan het onderzoek. U mag altijd deze toestemming zonder nadere toelichting weigeren. Wanneer u toestemming geeft registreren wij dat.
Het kan binnen het onderzoek voorkomen dat u gevraagd wordt open vragen in te vullen. Hierbij is het mogelijk dat uw antwoord naar u te herleiden is. Het staat u volledig vrij open vragen niet, algemeen of gedetailleerd te beantwoorden.
U kunt aanvullende informatie over het onderzoek inwinnen bij uw therapeut of op www.qualizorg.nl.

meten