Wat doen wij?

Onze therapeuten zijn er op gericht u snel van uw klachten af te helpen. Wij willen u helpen een actieve levensstijl te behouden. Ons aanbod van diverse therapieën laten wij veelal door u bepalen. Wij doen geregeld onderzoek naar de bevolkingssamenstelling in de wijken rond onze vestigingen. Het is dan ook bijvoorbeeld logisch om in een vergrijzende wijk geriatriefysiotherapie aan te bieden voor het toenemend aantal ouderen met gezondheidsproblemen. Daarnaast willen onze therapeuten excellent zijn in hun vak. Onze therapeuten maken graag gebruik van elkaars kennis en kunnen u altijd doorverwijzen naar  een collega indien uw aandoening meer op het gebied van een ander ligt. Wij kunnen vrijwel elke aandoening behandelen. Als dat niet zo is kunnen wij u verwijzen naar therapeuten die wel de desbetreffende specialisaties hebben.

Dit zijn onze specialisaties:

Fysiotherapie
Fysiotherapie aan huis
Manuele therapie
Oefentherapie Mensendieck
Psychosomatische fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Dry needling
Geriatriefysiotherapie
Neurorevalidatie
Ergotherapie
Podologie
Haptonomie (in Assendelft)

Meer informatie over wat deze therapieën precies inhouden vindt u op onze website.