Wat is onze werkwijze?
Met onze specifieke deskundigheid van het bewegingsapparaat, willen wij u begeleiden om zo snel mogelijk te herstellen van de klachten zodat u weer spoedig uw dagelijkse bezigheden kunt hervatten zonder beperkingen.

Geen verwijzing
U heeft geen verwijzing nodig. Wanneer u komt zonder verwijzing zal bij de eerste behandelafspraak een zogenaamde screening plaatsvinden. Daarbij word bekeken of er toch onderliggende problemen kunnen zijn waardoor het verstandig is eerst een arts te raadplegen. Vervolgens wordt dezelfde werkwijze gevolgd als wanneer u met een verwijzing binnenkomt.

Hoe gaat de therapeut te werk ?
Allereerst zal er een intakegesprek plaatsvinden. Aan de hand van uw klachten zal de therapeut een diagnose proberen te stellen. Vaak doet de therapeut lichamelijk onderzoek. Heeft u bijvoorbeeld pijn aan uw rug of uw schouder? Dan zal de therapeut deze bekijken en onderzoeken. De therapeut maakt daarna een analyse van het probleem. Vaak zal aan u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen zodat wij de beginsituatie kunnen vastleggen. dsc_5329

Samen met u
De therapeut zal de diagnose met u bespreken en in overleg met u het behandelplan vaststellen. Daarbij zullen afspraken gemaakt worden over de inhoud van de therapie. Ook de behandeldoelen zullen met u besproken worden, gekoppeld aan het aantal behandelingen die daarvoor nodig zullen zijn. U komt dus precies te weten wat er aan de hand is, wat er gedaan zal worden, wat de doelstellingen zijn en hoeveel behandelingen er nodig zullen zijn. Wij zullen ook altijd meteen starten met de behandeling.

Uw goed recht
Wij willen u er op wijzen dat u altijd het recht heeft uw behandeldossier in te zien en dat wij de privacywetgeving respecteren. Daarnaast kunt u altijd om een andere therapeut verzoeken indien u van mening bent dat de samenwerking tussen u en uw therapeut naar uw oordeel niet goed verloopt.