ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinson patiënten. Het netwerk streeft er naar dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch Parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. ParkinsonNet faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maakt de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. Via de Parkinson zorgzoeker kunnen patiënten en verwijzers zien welke praktijken geregistreerd staan in dit netwerk in hun regio. ParkinsonNet is daarnaast regionaal georganiseerd in monodisciplinaire en multidisciplinaire netwerkgroepen. Onze praktijk participeert hierin in de regio Waterland.

Optimale zorg voor Parkinson, dat is ons doel! logo-parkinsonnet

Bij Fysiotherapeuten voor Purmerend is het Ellen Lucas die aangesloten is bij ParkinsonNet.

ParkinsonNet is zoals gesteld een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio’s zijn aangesloten bij dit netwerk.

Wij delen het streven van het ParkinsonNet dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen wij onder meer door onze kennis en kunde te vergroten middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. ParkinsonNet maakt een optimale samenwerking tussen de zorgverleners mogelijk en maakt de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. Dat past in ons streven u de beste zorg te geven!

Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Margreet Jacobs.