logo
Bel ons voor een afspraak
0299-640401

Klachtenregeling

Conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) hebben wij een een laagdrempelige en naar onze mening effectieve klachtenregeling voor het opvangen en behandelen van klachten. Wij proberen u zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. In het geval dat u desondanks toch klachten heeft over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan dan is het belangrijk voor ons, maar ook voor andere patiënten van onze praktijk, dat u deze klachten aan ons kenbaar maakt. U kunt dat mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail doen. Als uw klacht gaat over de behandeling, dan kunt u dat het best direct met uw behandelaar bespreken. Indien dat voor u een probleem is kunt u eventueel uw klacht kenbaar maken aan een andere medewerker van de praktijk en daarbij om bemiddeling vragen. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen bieden wij u de mogelijkheid gratis contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Voor onze praktijk is dat: Mw. E.M. Janse MSc. U kunt haar bereiken op telefoonnummer: 036- 537 51 50.

U kunt ook gebruik maken van de Klachtenregeling en Geschillencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Een klachtenfunctionaris staat gratis voor u ter beschikking. U vindt hierover informatie in een brochure in de wachtkamer. Meer informatie daarover vindt u hier. Het reglement waarin wij één en ander hebben vastgelegd vindt u hier.