Klachtenregeling

Conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) hebben wij een een laagdrempelige en naar onze mening effectieve klachtenregeling voor het opvangen en behandelen van klachten. Wij proberen u zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. In het geval dat u desondanks toch klachten heeft over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan dan is het belangrijk voor ons, maar ook voor andere patiënten van onze praktijk, dat u deze klachten aan ons kenbaar maakt. U kunt dat mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail doen. Als uw klacht gaat over de behandeling, dan kunt u dat het best direct met uw behandelaar bespreken. Indien dat voor u een probleem is kunt u eventueel uw klacht kenbaar maken aan een andere medewerker van de praktijk en daarbij om bemiddeling vragen. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen bieden wij u de mogelijkheid gratis contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Voor onze praktijk is dat: Mw. E.M. Janse MSc. U kunt haar bereiken op telefoonnummer: 036- 537 51 50.

U kunt ook gebruik maken van de Klachtenregeling en Geschillencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Een klachtenfunctionaris staat gratis voor u ter beschikking. U vindt hierover informatie in een brochure in de wachtkamer. Meer informatie daarover vindt u hier. Het reglement waarin wij één en ander hebben vastgelegd vindt u hier.